19, జులై 2021, సోమవారం

కవితా

 కవితా .. 

తెలిసీ తెలిసి 

దాని మాయలోనే 

పడతావ్ !

అది నిన్ను వదలదు 

దాన్ని  నువ్వూ .. 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి