4, మే 2021, మంగళవారం

 నేను..  అనే అనాది అన్వేషణకు 

ఏదైనా సాధన మార్గం దొరికేనో ..  లేదో 

ఒక ప్రయత్నం అసంకల్పితంగా 

జర జరా జరిగిపోతూ ఉంటుంది 

అయినా సరే ,

నాకేమి తెలియకుండానే ఈ  దారి 

ఎదో నడిచిపోని 

అలిసిపోయిన వేళా 

నీ ఒడిలో నిదురపోని 

ఏమో !నాకేమీ తేటతెల్లం కాకనే 

నీ కంటి వెలుగులోకి 

తొంగి చూస్తాను 

గాఢాంధకారం లో ఓ రేఖ 

నీ చంద్రహాసం 

నాతో వెలుగు నీడల ఆటలాడుకుంటూ 

నన్నుచీకటి లా  అల్లుకుంటూ అల్లుకుంటూ

 పడిలేచే కెరటాలలా కదలాడుతూ 

ఒక సముద్రం నన్ను తట్టి లేపుతూ .. 

*

ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం దొరకదు 

రెండో ప్రశ్న తయారు .. 

నువ్వెక్కడ కలిశావు ?

ఆ సంధ్య ఎప్పుడు అంతే !

నా కళ్ళు రెండు మూసి 

తాను ఒక్కతే  గుండెల నిండుగా 

నవ్వుకుంటుంది 

సముద్రపు అంచుల్లో 

నువ్వెక్కడ నడిచావు 

అలలే నా అడుగులయితే .. 


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి